גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

ייעוץ ארגוני למחלקות גבייה

ייעוץ ארגוני למחלקות גבייה - גיוס עובדים, פיטורי עובדים, תגמול צוות גבייה, ניהול ומנהיגות של מנהל מחלקת הגבייה, השגת מטרות ויעדים, ניהול על פי מודלים מנהיגותיים, שיפור רמת ההישגים, עמידה בלוחות זמנים, עמידה באילוצים של רגולציות או דרישות של לקוחות ועוד.

ייעוץ ארגוני למחלקות גבייה

ייעוץ ארגוני למחלקות הגבייה, גבייה טלפונית, בקרת אשראי, כספים, גבייה קשה, חובב (חובות בעייתיים), חיובים ועוד. הייעוץ הארגוני כולל בתוכו את כל התהליכים העסקיים, מסחריים, משפטיים ופסיכולוגיים הנמצאים בתוך מחלקה, ארגון או חטיבה העוסקת בתחומי הגבייה השונים.

הקמת מחלקות גבייה

הקמה של מחלקות גבייה, תכנון מוקדי הגבייה, הצפת נקודות למול מחלקת המחשבים, הצפת פערים בדרישות של מחלקות שונות בארגון למול מחלקת הגבייה, נהלי גבייה, יישום הנהלים, גיוס מנהל'ת למחלקה, גיוס והטמעת עובדים חדשים, הרצת המחלקה עד לביסוסה ולפעילות השוטפת התקינה.

ייעוץ ארגוני למחלקות גבייה במשרדי עורכי דין

ייעוץ ארגוני למחלקות גבייה במשרדי עורכי דין, מחלקות גבייה טלפוניות, מחלקות הוצאה לפועל, מחלקות להסדרים למול לקוחות חייבים ועוד. התמחות בתחום השגת הסדרים למול החייבים ומעקב אחרי הסדרים אלו. ייעוץ ארגוני בכל הקשור לייעול תהליכי העבודה במחלקה למול הלקוחות מחד ומאידך למול החייבים.

תגמול, תמרוץ והנעת אנשי גבייה

תגמול, תמרוץ, הנעה ויצירת מוטיבציה קבועה או פלואידית עבור אנשי גבייה, אנשי גבייה טלפוניים, אנשי מכירות שגובים את החובות, אנשי בקרת אשראי ועוד. בשיטות מתקדמות מאוד ניתן לשפר את תוצאות הקבע של המחלקה ביחד עם משימות אד-הוק שמוטלות על המחלקה על ידי מנהליה או על ידי הנהלת הארגון. באמצעות תהליכים אלו ניתן יהיה לקבע דרכי עבודה סיסטמטיות שדורשות פחות תהליכי פיקוח ובקרה מחד ומאידך מבטיחים תשלום הוגן לאנשי הגבייה שמבצעים את עבודתם נאמנה.
נציין כי כיום אותרו מספר מדדים שיכולים לסייע מאוד לתגמול ולתמרוץ מחלקות גבייה, מחלקות גבייה עם אנשי מכירות, אנשי מכירות הגובים כספים ומבצעים מכירה. מדדים אלו פועלים היטב - הן על בסיס תגמול חודשי, רבעוני, שנתי, סוף שנתי. ניתן לקבל את המדדים על בסיס בונוס, תמרוץ כספי, יעדים, קנסות, ועוד.
תהליכים אלו של תמרוץ ותגמול על בסיס הצלחה - פועלים היטב.

לוח מטרה מאוזן (BSC) - בגביית חובות

לוח מטרה מאוזן (או כרטיס הישגים מאוזן, בתרגום אחר) היא גישה ניהולית מרתקת העוסקת בהשפעה שיש בין קבוצה של מטרות אחת בארגון לבין קבוצה של מטרות שנייה באותו ארגון. המשמעות של לוח מטרה מאוזן, ברמת הייעוץ הארגוני למחלקות גבייה היא התייחסות של מחלקת הגבייה לכל ההשפעות שיש לכל הפעולות שלה ולכל ההחלטות שלה - על כלל מנהלי החברה, עובדי החברה, לקוחות החברה ולעיתים על אף על ספקי החברה. כלומר, לוח מטרה ממוקדת יוודא כי כל ההחלטות הארגוניות של מחלקת הגבייה הן קוהרנטיות בצורה ישירה למטרות העל של החברה או של הארגון, לאורך זמן.

שימוש ב Business Intelligence לבקרת אשראי ולגביית חובות

השימוש הנוכחי ב Business Intelligence בתחום הגבייה עושה את צעדיו הראשונים בלבד בישראל. במספר מדינות בעולם המערבי התחום הזה של המידע העסקי והמודיעין העסקי (ובעיקר איסוף וזמינות המידע) הפך להיות לאבן דרך בתהליכי השיפור הארגוניים בכל הנוגע לנתינת אשראי, קביעת אובליגו או הסכמה על תנאי תשלום ותנאי אשראי למול הלקוחות. המידע העסקי יכול להיות כלי מעולה בתנאי שהוא מעודכן, נכון, אמין וזמין- ואת זה ניתן לבצע במספר דרכים שונות ומגוונות, שיסייעו לא רק לקבל החלטות נכונות יותר אלא לשפר את סך תוצאות הגבייה הכוללות.

ייעוץ לקראת שינוי מבנה ארגוני של מערך הגבייה

ייעוץ ארגוני למחלקות גבייה לשם ביצוע תהליכי שינוי ארגוני, שינוי פרסונאלי, שינויים במערך המחשוב או שינויים בתהליכי העבודה המרכזיים. ייעוץ זה ניתן לנוכח שינויים שעל המחלקה לעבור, לשם צמצום החולשות של המחלקה וחיזוק נקודות העוצמה של הצוות ושל העובדים. הייעוץ ניתן (בתנאי אופטימום) מספר שבועות טרום ביצוע השינוי בפועל כדי להסדיר את תהליכי העבודה השוטפים טרום ביצוע השינוי - וזאת על מנת לגרום לתהליכי השינוי לעבור ולפעול כמה שיותר נכון וקל בתוך מחלקת הגבייה עצמה ולמול הממשקים שלה עם מחלקות אחרות בחברה.

ביצוע השוואה בין מחלקות מקבילות בארגונים דומים

ביצוע של השוואה בין מחלקות גבייה דומות בין ארגונים דומים או קרובים או כאלו שעוסקים בתחומים מקבילים. פעולה זאת מתרחשת כאשר מערך הגבייה מוצא את עצמו בשאלת רמת האפקטיביות שלו, מוסר תשלומים טבעי, או בזמן רצון לשנות נהלים או דרכי פעולה. השוואה זאת נותנת למנהלי הארגון ככל ולמנהלי המחלקה בפרט נקודת אחיזה לגבי יעילות ואפקטיביות מחלקת הגבייה.

עמידה ביעדי הגבייה

יעדים מספריים הם הבסיס לתפקודו של איש הגבייה בתור פרט אחד בודד בקבוצה, ועבור הקבוצה כולה (מחלקת הגבייה או מחלקת המכירות שגובה חובות) זהו הבסיס שבגינו הם יכולים לדעת האם הם עונים על ציפיות הנהלת הארגון מהם. ומה עושים במקרים בהם יש העדר עמידה ביעדי הגבייה? ייעוץ ארגוני מקצועי המתמחה בתחום הגבייה ומחלקות הגבייה יכול לסייע מאוד לאתר את הנקודות החלשות, את הממשקים הבעייתיים, את תהליכי העבודה המיותרים כמו גם את האפשרויות שכן גלומות בתהליכי עבודה עתידיים - על מנת לעמוד, לאורך זמן, ביעדי הגבייה המחלקתיים.

שיפור ההתנהלות האפקטיבית של הגבייה

בתהליכי הגבייה של ארגונים וחברות מעורבות מספר גדול מאוד של מחלקות. מספר גדול מאוד של מהלכים הופכים את הגבייה להיות אירוע אפקטיבי ויעיל אבל בדיוק אותם אירועים, ברצף שונה או בתדירות אחרת, יכולים להפוך את הגבייה לסיוט של כל מנהל. בתהליך הייעוץ הארגוני ניתן לבדוק את מועילות התחנות השונות שיש לגביית החוב, את רמת היעילות שלהן ואת רמת האפקטיביות שלהן. בתהליכי ייעוץ אלו ניתן, בנוסף על כך, לבחון את האפשרויות שטרם נוצלו על ידי הארגון לשם שיפור יכולת הגבייה שלו, לאורך זמן.

ייעוץ ארגוני למחלקות גבייה טלפוניות

ייעוץ ארגוני למחלקות גבייה טלפוניות הכוללות תהליכי שיפור יכולת הגבייה הטלפוני, שיפור תהליכי העבודה, העצמת צוות הגבייה, ניהול נכון של תהליכים בין מחלקתיים, ייעוץ למנהלים, ייעוץ לראשי הצוותים של מחלקות הגבייה הטלפוניות, שיפור יכולת הדיאלוג למול סוגים שונים של לקוחות במהלך הגבייה הטלפוני, הסטת הגבייה הטלפונית לגבייה פרונטאלית (אפקטיביות למול יעילות), השגת הסדרים עם חייבים, ייעוץ ארגוני לשיפור עמידה ביעדים ועוד.