גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

כתיבת נהלי גבייה

כיצד כותבים נהלי גבייה? למה הם מיועדים? מי כותב נהלים אלו וכיצד מעדכנים אותם? כיצד מוודאים כי כלל הארגון פועל לפי נהלי גבייה אלו וכיצד שומרים על נהלים אלו למול קונפליקטים שיש בינם לבין המציאות בהם ניתקלים אנשי המכירות או צוות הגבייה?

עיבוד וכתיבת נהלי גבייה

נהלי הגבייה ידועים בכל העולם העסקי בתור מערכת שמסוגלת לתת פתרונות כלל ארגוניים לשאלות אשראיות שונות ומגוונות שמיועדות להגן על תזרים המזומנים של החברה. תפקידם של נהלים אלו הוא לגבש מדיניות אחידה, מאורגנת מוסכמת ומאורגנת בתחום חשוב זה.

טיוב נהלי הגבייה

כיצד משפרים בצורה קבועה את נהלי הגבייה של הארגון? מהי המטרה המרכזית של שיפור מתמיד זה? התשובה היא כמעט תמיד - כי חייבים. חייבים בכל רגע נתון לשפר ולטייב את הנהלים. די בשינוי במבנה הארגוני בחברה או בשינוי שחל בתהליכי העבודה למול עורכי הדין, על מנת לשנות את נהלי העבודה.

נהלי גבייה - עשה זאת בעצמך

האם אפשר לכתוב לבד את נהלי הגבייה? האם חייבים תמיד להיעזר ביועץ חיצוני - אז מתברר שאפשר לכתוב לבד את נהלי הגבייה ודווקא בצורה מאוד מוצלחת. מה צריך על מנת לכתוב את נהלי הגבייה וכיצד ניתן להכין אותם לבד מבלי להיעזר בכוחות מקצועיים חיצוניים?

נהלי גבייה בשלושה עמודים - כיצד

כיצד כותבים נהלי גבייה בצורה קצרה, תמציתית ו"קולעת" בתוך שלושה עמודים בלבד? מדוע לא נכון לעשות זאת בצורה של חוברת עבה בת עשרות עמודים? התשובה לכך היא כן. צריך, אפשר וניתן לייצר נהלי עבודה במספר קטן של עמודים, שירכזו את כל הנקודות והנושאים הקשורים לגביית חובות, בתהליכי הנהלים והשגרות.

נהלי גבייה במסגרת תהליכי עבודה

הוספה של נהלי עבודה בתוך מסגרת נהלי העבודה השוטפים של הארגון ובתוך מערכת הפעילויות הקבועות שמבוצעות על ידי מנהלים ועובדים. הרעיון שעומד בבסיס גישה זאת הוא פשוט מאוד - כל הארגון אחראי וקשור בקשר ישיר לתהליכי הגבייה השונים ולכל על כל מחלקה מוטלת האחריות (במישור שלה) להתמודד עם בעיות גניבות האשראי ואי תשלום בזמן.

בקרת טפסי גבייה

בקרה, פיקוח וניהול טפסי הגבייה השונים שנדרשים על ידי החברה: טפסי פתיחת לקוח, טפסי ערבויות אישיות, שיעבודים, שטרי חוב, חוזים, התקשרויות, הסכמי מכר או רכש ועוד. הייעוץ ניתן באמצעות בדיקה אקראית בשלבים הראשונים על מנת לאמוד את מספר התקלות ואז בקרה ברמה הפרטנית והוצאת דוח מסודר על פי גורם מטפל, על מנהת להביא את הארגון ל 99% עמידה בנהלי הגבייה - בנושא הטפסים.

שגרות גבייה - ניהוליות, תפעוליות וביצועיות

מהן השגרות שמבצעים אנשי הגבייה בארגון, כיצד שגרות אלו באות לידי ביטוי בעבודתם היומיומית, הדיווחים שהם צריכים להעביר ביחד עם החריגים (כחלק מהשגרות) שצריכים להיות מוסבים למערך הניהול של המחלקה או של הארגון. נושא השגרות עולה גם בתחום ניהול מחלקת / מערך הגבייה - השגרות הקבועות של המנהל ברמת היום / שבוע / חודש / רבעון ושנה. שגרות אלו כוללות לא רק את הפעילויות הנדרשות בפועל, בתהליך הגבייה האפקטיבי, אלא גם את השגרות הניהוליות, התפעוליות והביצועיות - שנדרשות ממחלקת הגבייה על ידי מנהלי הארגון או מנכ"ל החברה.