גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

הדרכת משא ומתן למול חייבים או למול לקוחות חייבים

 

טקטיקות של משא ומתן של חייבים פרטיים

כיצד מתמודדים חייבים פרטיים למול החובות שלהם, כיצד חייבים פרטיים מנסים לדחות את החובות שלהם או לדחות את מועדי התשלום או את חיובי הריבית ועוד? מהם יש קשר בין הגישה שבה נוקט הספק למול טקטיקת אי התשלום של החייב הפרטי, החיפוש הבלתי נילאה של החייב הפרטי אחרי הכשלים בתהליך הגבייה של הספק / נושה שמולו הוא עומד ועוד. המטרה בקורס זה היא להכיר את הטכניקות שבהם משתמשים חייבים פרטיים ולדעת להתאים לשיטות אלו, את הטקטיקות הנכונות לגבייה אופטימאלית.

טקטיקות גבייה למול לקוחות עסקיים

איך משפרים את יכולת המשא ומתן למול לקוחות חייבים עסקיים? מה מאפיין את טקטיקות הגבייה הנדרשות למול לקוחות חייבים עסקיים? כיצד פועלים למול לקוחות חייבים עסקיים גדולים (קונצרנים או תאגידים) שלא משלמים את החובות שלהם, וכיצד עושים זאת למול ארגונים שבאופן קבוע דוחים את התשלומים לספקים בימים או שבועות בודדים?

דוגמא לתסריטי גבייה - טיפול בהתנגדות

התנגדות של החייב (חייב פרטי): אין לי כסף. התמודדויות האפשריות: מתי יהיה לך כסף; כמה כסף תוכל לשלם כרגע על חשבון החוב בכל זאת; האם תוכל להיפגש איתי ולתת לי מקדמה של כמה מאות שקלים על חשבון החוב; אני מוכן ללכת לקראתך אבל אני צריך לקבל ממך כרגע שיקים דחויים למועד הפירעון; אני רוצה לקבל לכך אישור מראש הצוות שלי לחלק לך את החוב לשלושה חלקים; אבל אני חייב לקבל ממך את מלוא הכסף שאתה חייב לי כעת; האם תוכל לתת לי כרגע חצי מהסכום ובעוד שבוע עוד רבע מהסכום; האם יש מישהו שתוכל להלוות ממנו את הכסף........

טקטיקות כנגד חייבי הוצאה לפועל

כיצד ניתן לגבור על לקוחות שחייבים כספים באמצעות שימוש בהוצאה לפועל? חשיבות המשא ומתן למול לקוחות שחייבים כסף בהוצאה לפועל, כיצד מנהלים למולם משא ומתן טלפוני, כיצד מתמודדים למול חייבים קשים ומקצוענים, השגת הסדרים למול חייבים אלו ועוד. גם למול חייבים אלו ניתן ללמוד ולעבור הדרכות וסדנאות כיצד להתמודד איתם בצורה האפקטיבית ביותר.