גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

אבחון מחלקת גבייה

אבחון טרום ביצוע הדרכה

אבחון צרכי המחלקה לקראת סדנאות או הרצאות בנושא גביית חובות. המטרה היא להכיר את המחלקה מחד ומאידך לעמוד על הצרכים שלה (של מנהליה, ראשי הצוותים שלה ושל העובדים שלה) בכל הקשור לתחום של הדרכת ואימון צוות הגבייה. בפער שיש בין מחלקת הגבייה העתידית לזאת שנמצאה בפועל, טרום ביצוע ההדרכה, יש לטפל באמצעות סדנאות, הרצאות, כנסים, ועידות ועוד.

אבחון ממשקים הגבייה עם מחלקות אחרות

אבחון הממשקים שבין הגבייה לבין מחלקות שונות ומגוונות אחרות בתוך החברה. הממשקים שעובדים עם הגבייה הם המכירות, שיווק, פרסום, אספקה, הנהלת חשבונות ועוד. כמעט כל פעולה של כל מחלקה יכולה להשפיע על תוצאות מחלקת הגבייה. חלק ממחלקות אלו קשורות "בטבורן" לעולם הגבייה וחלקן קשורות פחות, אבל השפעתן יכולה להיות מאוד חשובה. התוצאות של אבחון הממשקים הן מעולות עבור הארגון, על מנת לאמוד את הקשר הישיר שיש בין מחלקת הגבייה למחלקות התומכות בו / לקוחות שלו / ספקים פנים ארגוניים של מחלקה זאת.

אבחון מערך הגבייה הכולל

אבחון מערך הגבייה הכולל של החברה, על מנת לבדוק את יכולתה העסקית לגבות את החובות, לאתר פגמים ולחשוף בעיות עתידיות שעלולות להתרחש עקב תהליכים שגויים או כפולים. האבחון כולל בדיקה מקיפה של המחלקה בתפקוד שלה למול החייבים מחד ומאידך למול המערכות הפנימיות של הארגון וגם למול מערכות חיצוניות כמו משרדי עורכי דין, חוקרים פרטיים, מאתרים מאגרי מידע עסקיים ועוד. אבחון מערך הגבייה הכולל, משיג תוצאה מעולה של בדיקת מכלול המרכיבים והרכיבים שבסופו של דבר נותנים את התוצאה של הגבייה של חובות, מניעת חובות ובקרת אשראי.

אבחון לקראת הטמעת מערך מחשוב

לקראת החלפת מערך המחשוב או לקראת ביצוע תהליכי מחשוב לתהליכים ידניים או לקראת מחשוב מערך הגבייה - יש לבצע תהליך של אבחון צרכים. בתהליך זה נבדקים לא רק הנהלים והתהליכים בתוך המחלקה אלא גם ממשקי הגבייה עם מחלקות אחרות - על מנת לבחון את תהליכי הגבייה האופטימאליים שיוטמעו על ידי תהליכים ממוחשבים