גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

שיפור דוח גיול חובות

מוקד גבייה טלפונית

מוקד גבייה טלפוני לגבייה של חובות; חשבוניות; שיקים; הוראות קבע. המוקד פועל למול חייבים פרטיים, עסקיים, מוסדיים, ממשלתיים. המוקד פועל כמוקד שימור ו/או מכירות ו/או שירות - כמוקד גבייה. המוקד - פועל 11 שעות בכל יום ו 5 שעות בימי שישי.

שיפור דוח גיול חובות - כיצד