גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

עיבוד וכתיבת נהלי גבייה

כתיבה של נהלי גבייה היא תורה מקצועית בפני עצמה, שיש לה חשיבות עצומה כאשר עוסקים בכל התחום המלא והמורחב של גביית חובות ובקרת האשראי.

נהלי גבייה מיועדים לשמש הן אנשים בתחילת דרכם בתהליך והן את הותיקים. הם מיועדים הן לדרג הניהולי בארגון והן לדרג הביצועי. נהלים אלו יכולים להיות במקביל לכך, גם סמן ימיני עבור אנשי הביצוע בשטח, בפועל - בכל הקשור לדיאלוג עם הלקוחות או עם החייבים. סמן ימיני זה פירושו של דבר או הפניית אותו אדם לנהלי החברה או עבודה לפי נהלים אלו.

נהלי הגבייה כוללים:

פתיחת לקוח.

קבלת ערבויות.

הגבייה השוטפת.

קביעת החלטה על אובליגו.

גבייה והמערכת הממוחשבת.

נהלי גבייה בתהליך העבודה השוטף עם הלקוח.

סמכויות מנהלים ועובדים במהלך הגבייה.

קבלה והעברה של דיווחים שונים.

העברה לטיפול עורך דין.

סמכויות במהלך הטיפול בגבייה.

הוצאות שונות ואגרות במהלך הטיפול המשפטי.

נהלי בדיקה לכדאיות הטיפול המשפטי.

נהלי העברת החוב למסופקים / אבודים.

ועוד.

 

לפרטים: בועז נחמד, תל-אביב, טלפון: 050-5201857  מייל: boaz8@zahav.net.il

הדפסשלח לחבר