גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

גבייה - חוות דעת משפטיות

גבייה - חוות דעת כלכלית / חשבונאית /  משפטית / מיסוית

כתיבה ומתן עדות מומחה של חוות דעת בנושאי - חוות דעת לבתי משפט (*), לבוררויות, לכתבי תביעה, לכתבי הגנה, לתהליכי גישור, למול רשמי הוצאה לפועל, למול רשויות המיסים ועוד.

חוות דעת על הוצאות גבייה, היקפי עלויות הגבייה; היקפי פעילויות גבייה; חיובי לקוחות חייבים; עלויות מערך גבייה; העמסת הוצאות גבייה ועוד.

ניתן לקבל חוות דעת לשם בעיות מיסוי הקשורות בגבייה; חובות מסופקים; חובות אבודים; הוצאות גבייה ביחס לגובה החוב במינימאלי לגבייה משפטית; חובות עם סיכויי גבייה נמוכים ביותר; חובות ישנים וסיכויי הגבייה; סכומים גבוהים ביותר וסיכויי גבייה ועוד.

ניתן לקבל במקביל גם חוות דעת משפטית מעורך דין / רואה חשבון, המומחה בתחומי המיסוי ובעל ניסיון רב מאוד בתחום הגבייה (**).

לפרטים נוספים: בועז נחמד, 050-5201857 

 

(*) הכותב איננו עורך דין. (**) בהתקשרות ישירה עם עורך הדין ורואה החשבון.